Skip to content
Versiunea actualizată: 13.06.2023

Politica de confidentialitate - dr-online.ro

Această pagină cuprinde informații generale cu privire la modul în care prelucrăm datele personale ale persoanelor care vizitează platforma DR-ONLINE (https://www.dr-online.ro)  în scopul utilizării serviciilor noastre sau în orice alte scopuri.

Scopul nostru este de a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În scopul transparenţei, am pregătit acest document prin care te informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal. Pentru orice aspect neclar cu privire la informațiile furnizate, poți interacționa cu noi atât în aplicația web cât și în afara acesteia, folosind datele de contact din secțiunea corespunzătoare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica ori de cate ori este nevoie această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta atât modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal cât și modificări ale cerințelor legale.

Vă rugăm să verificați periodic conținutul afișat pe aceasta pagina pentru a putea fi la curent cu ultima versiune a Politicii de Confidențialitate.

DEFINIȚII

Platforma Dr-Online – Aplicație web sau nativă pentru telefoane mobile constând într-un software care poate fi accesat atat în sistemul de operare iOS, cât și Android, care pune la dispoziție Serviciile Platformei și, respectiv, Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale, așa cum sunt aceștia definiți în documentul Termeni și Condiții.

Referirile la Platforma in prezentul document includ si Site-ul și Aplicatia, astfel cum aceasta este definita mai jos.

Site-ul – site-ul web https://www.dr-online.ro prin care poate fi accesată Platforma Dr-Online prin browser web.

Aplicația – totalitatea functionalitatilor Plaformei Dr-Online disponibile prin aplicație nativă pentru telefoanele mobile.

Administratorul Platformei sau Administratorul Site-ului – societatea Dr-Online services SRL, identificată prin CUI 47466563, având numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/827/2023, cu sediul în București, Str. Plane No. 26, Sector 1.

Contract – Contractul încheiat intre Utilizator si Prestator, conform Termenilor si Conditiilor Platformei.

Prestatori de Servicii Medicale – entități autorizate să furnizeze servicii de natura medicală sau asimilate acestora, ce pot deveni Clienți Parteneri ai Platformei Dr-Online Services și, ulterior, pot furniza serviciile proprii către persoane fizice ce s-au înrolat în Platformă (având calitatea de Clienți Utilizatori).

APLICABILITATE

Prezenta politică se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice atunci când vizitează site-ul nostru și când utilizează serviciile noastre – denumită în cele ce urmează “PERSOANĂ VIZATĂ”.

Această Politică se adresează următoarelor categorii de persoane vizate:

 • Clienții Parteneri – sunt incluse în această categorie persoanele care doresc să încheie sau au încheiat un raport contractual cu noi și sunt persoane juridice sau persoane fizice care își desfășoară activitatea în cadrul unei profesii (spre exemplu, persoanele fizice autorizate, profesiile liberale, ), precum și orice potențial Client Partener; fac parte din această categorie foștii Clienți Parteneri, precum și orice client al unei entități sau afaceri pe care o achiziționăm sau controlăm.
 • Clienții Utilizatori – sunt incluse în această categorie persoanele fizice care se înrolează în Platformă, utilizează serviciile Clienților Parteneri puse la dispoziție prin prin intermediul platformei noastre, și, după caz, efectuează o plată către unul din Clienții noștri Parteneri; fac parte din această categorie și foștii Clienți Utilizatori;
 • Reprezentanții Clienților – sunt incluse în această categorie persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți legali sau, după caz, convenționali, precum și persoanele de contact din cadrul unor potențiali, actuali sau foști Clienți, după caz;
 • Utilizatorii – sunt incluse în această categorie persoanele fizice care interacționează cu platforma noastră, fără a avea calitatea de Client, cum ar fi: a) angajații unui Client Partener care beneficiază de serviciile noastre ca urmare a contractării serviciilor noastre de către Clientul Partener, b) o altă persoană fizică care beneficiază de serviciile noastre prin intermediul unui Client Utilizator, c) sau orice persoană fizică care navighează pe Platforma Dr-Online sau care accesează sau interacționează în alt mod cu paginile noastre de pe platformele de socializare.

Atunci când sunt utilizate serviciile de procesare plăți din cadrul Platformei Dr-Online, se vor aplica și condițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale furnizorului de servicii de procesare plată cu cardul.

ENTITATEA RESPONSABILĂ 

Entitatea responsabilă de prelucrarea datelor personale colectate cu ocazia interacțiunii cu Platforma Dr-Online este Administratorul Site-ului, societatea DOCTOR ONLINE SERVICES SRL, identificată prin CUI 43697859, având numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/2180/2021, cu sediul în București, Calea Moșilor, Nr. 158, Biroul 2A, Sc. B, Etaj 2, Sector 2,  care acționează în calitate de proprietar și administrator al Platformei Dr-Online, accesibilă pe adresa de internet https://www.dr-online.ro.

Societatea noastră are desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (DPO), care poate fi contactat la adresa gdpr@dr-online.ro. 

CE ESTE GDPR

GDPR a devenit o constantă a activităților noastre începând cu data de 25.05.2018 și este acronimul în limba engleză pentru “General Data Protection Regulation”, care se referă la REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În România, anumite prevederi ale GDPR au fost puse în aplicare prin Legea 190/2018 și prin anumite decizii adoptate de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

GDPR actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE, care și-a încetat aplicabilitatea odată cu intrarea a vigoare a GDPR.

Spre deosebire de legislația anterioară, GDPR pune accent pe drepturile persoanei ale cărei date sunt prelucrate, cum ar fi dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile prin care sunt prelucrate datele personale, care sunt datele prelucrate, în ce temei sunt prelucrate, pentru ce durată sunt stocate și în ce condiții pot fi accesate/șterse/rectificate, etc.

GDPR nu se rezumă doar „dreptul de a fi uitat”. Dreptul de ștergere a datelor personale nu este absolut și nu poate fi exercitat în orice moment, ci depinde de circumstanțele exacte în care datele au fost colectate, de scopul colectării și de temeiul în baza căruia au fost colectate. Mai multe informații despre modul în care păstrăm datele personale și în ce condiții acestea pot fi șterse, poți regăsi în secțiunile de mai jos.

Compania noastră urmărește în permanență să actualizeze platforma pentru a implementa cele mai noi standarde de securitate și confidențialitate a datelor.

DIN CE SURSE OBȚINEM DATE PERSONALE

Prelucrăm datele personale obținute prin diverse canale:

 • datele personale furnizate în mod direct de persoana vizată atunci când aceasta are o interacțiune cu Platforma Dr-Online și când utilizează serviciile noastre;
 • datele furnizate de către Clienții noștri Parteneri;
 • datele transmise de furnizorii noștri parteneri.

De asemenea, putem colecta date personale în momentul în care este accesat site-ul nostru web. Site-ul nostru colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log.

Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul utilizatorului accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea site-ului web, inclusiv un istoric al paginilor vizualizate. Totodată, site-ul nostru web poate utiliza module cookie și tehnologii similare, care vor fi explicate pe larg în Politica cookies.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Atunci când interacționați cu Platforma Dr-Online și folosiți anumite funcționalități pe care aceasta le pune la dispoziție, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

6.1. În scopul creării și utilizării unui cont de Client Partener

Pentru deschiderea și utilizarea unui cont de Client Partener în Platforma Dr-Online, vom solicita anumite date cu caracter personal cu privire la reprezentantul sau deținătorul entității juridice care va beneficia de serviciile noastre, în temeiul interesului nostru legitim de a ne desfășura obiectul de activitate și pentru scopul gestionării raportului contractual.

În funcție de tipul de servicii furnizate de Clientul Partener către Clienții Utilizatori, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 • Data de identificare: Prelucrăm numele/prenumele, detaliile din documentul de identitate, semnătura, date de identificare fiscală și număr de înregistrare emis de autorități sau identificatori unici similari în cazul unei persoane fizice care desfășoară o activitate profesională reglementată.
 • Date de contact: Prelucrăm numărul telefon și adresa e-mail indicate la momentul deschiderii contului în Platforma Dr-Online, precum și pe parcursul utilizării serviciilor noastre.
 • Date privind calificarea: Prelucrăm, spre exemplu, detalii despre profesia sau funcția ocupată, numărul de înregistrare in registrele profesionale relevante (dacă e cazul) în cazurile în care acționați în calitate de reprezentant sau prestator al serviciilor Clientului Partener.
 • Date de conexiune: Prelucrăm locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit.
 • Date de autentificare: Prelucrăm parolele și informațiile de securitate folosite pentru autentificare și acces la conturi și servicii.
 • Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă realizată prin utilizarea platformei noastre: Prelucrăm date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție.

Vom folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Verificări precontractuale de eligibilitate: Înainte de încheierea unui contract, vom efectua anumite verificări pentru a ne asigura că persoanele care ne solicită serviciile sunt eligibile pentru utilizarea acestora.
 • Furnizarea serviciilor noastre: Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la rezultatul activității efectuate prin Platforma Dr-Online.
 • Comunicări: Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.).
 • Asistență clienți: Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului.
 • Evidențe contabile proprii: Vom utiliza datele personale furnizate atunci când emitem facturi pentru serviciile noastre și pentru a putea lua legătura în vederea transmiterii facturilor.
 • Dezvoltarea serviciilor: Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

Prelucrăm datele personale obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

 • încheierea și executarea unui contract pentru utilizarea serviciilor noastre.
 • conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.).
 • interesul nostru legitim de a asigura calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre.

6.2. În scopul creării și utilizării unui cont de Client Utilizator

Pentru accesarea și utilizarea serviciilor Clienților Parteneri disponibile prin Platforma Dr-Online, este necesar ca persoanele fizice să creeze și să utilizeze conturi de tip Client Utilizator, situație în care vom solicita și vom colecta anumite date personale de la persoanele Clienți Utilizatori .

În funcție de tipul de servicii utilizate de Clienții Utilizatori, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm includ:

 • Data de identificare: Prelucrăm numele/prenumele și date de identificare fiscală (Codul Numeric Personal). În secțiunea cu informații despre profil, pot fi stocate și tipuri de date, precum: – Data nașterii, sexul, înălțimea, greutatea, localitatea. Aceste date reprezintă un minim de context pe care îl oferim prestatorilor de servicii medicale (Clienți Parteneri ai Platformei) doar dacă Clientul Utilizator și-a dat acordul.
 • Date de contact: Prelucrăm numărul telefon și adresa e-mail indicate la momentul deschiderii contului în Platforma Dr-Online, precum și pe parcursul utilizării serviciilor noastre.
 • Date de privind serviciile utilizate și, după caz, plătite: Prelucrăm data utilizării unui serviciu, tipul de serviciu, durata utilizării, precum și suma plătită. În cazul neutilizării unui serviciu pentru care s-a plătit o sumă în avans, modalitatea de returnare a sumei de bani este descrisă în documentul Termeni și Condiții.
 • Date privind sănătatea: Prelucrăm doar datele pentru care Clientul Utilizator a fost de acord să furnizeze informații text sau prin documente încărcate în Platformă, pentru care, ulterior, își acordă consimțământul să fie furnizate anumitor Clienți Parteneri (Prestatori de Servicii Medicale) în vederea realizării serviciilor furnizate de aceștia din urmă. Datele și documentele furnizate astfel de un Client Utilizator nu sunt utilizate în alte scopuri în afara celor expres indicate de acesta.
 • Date de conexiune: Prelucrăm locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit.
 • Date de autentificare: Prelucrăm parolele și informațiile de securitate folosite pentru autentificare și acces la conturi și servicii.
 • Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă realizată prin utilizarea platformei noastre: Prelucrăm date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție.

Vom folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor noastre: Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la rezultatul activității efectuate prin Platforma Dr-Online.
 • Furnizarea serviciilor Clienților Parteneri (Prestatori de Servicii Medicale): Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a vă pune în contact cu Clienții Parteneri, Prestatori de Servicii Medicale, pentru care solicitați un anumit serviciu. De asemenea, sub condiția expresă a obținerii consimțământului prealabil din partea dumneavoastră, pentru a furniza date și documente privind sănătatea, așa cum le-ați furnizat în Platforma Dr-Online, vom furniza astfel de date către acel Client Partener (Prestator de Servicii Medicale) indicat de dumneavoastră. Orice eventuală retragere a accesului Clientului Partener la datele furnizate de dumneavoastră este posibila prin simpla acțiune prin Platforma Dr-Online prin care retrageti un astfel de acces și, după caz, stergeți documentele și datele încărcate în Platformă.
 • Comunicări: Vom utiliza datele de contact furnizate pentru a transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.).
 • Asistență clienți: Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului.
 • Evidențe contabile proprii: Vom utiliza datele personale furnizate atunci când emitem facturi pentru serviciile Clienților Parteneri, pentru care am fost mandatați să emitem facturi și să încasăm în numele lor, și pentru a putea lua legătura în vederea transmiterii facturilor.
 • Dezvoltarea serviciilor: Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

Prelucrăm datele personale obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

 • executarea contractului nostru de servicii către fiecare dintre Clienții Parteneri ai căror servicii dorește să le utilizeze un Client Utilizator.
 • executarea contractului nostru de servicii către Clientul Utilizator, în urma acceptării de către acesta a Termenilor și Condițiilor aplicabile).
 • conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.).
 • interesul nostru legitim de a asigura calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre.

6.3. În scopul comunicării cu noi

 • Prin formularul de contact din website

Atunci când suntem contactați prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție pe website (formular de contact sau la numerele de telefon și adresele publicate în secțiunea Contact), prelucrăm date precum numele, e-mailul, nr. de telefon, conținutul mesajului transmis. În funcție de motivul pentru care suntem contactați, este posibil să solicităm mai multe detalii pentru a putea identifica persoana sau pentru a putea răspunde solicitărilor acesteia.

Atunci când suntem contactați, vom prelucra datele personale colectate în temeiul interesului nostru legitim de a gestiona cererile și mesajele clienților și a publicului interesat. Vom păstra aceste informații pe durata necesară soluționării aspectelor care ne-au fost sesizate.

6.4. Alte scopuri

În măsura în care vor exista alte scopuri de prelucrare pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, obținerea consimțământului, vom oferi această posibilitate și vom asigura o informare în acest sens. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment și vom ține cont de preferințele exprimate.

ÎN CE CALITATE PRELUCRĂM DATELE PERSONALE

În funcție de activitățile derulate, vom prelucra datele cu caracter personal în calitate de «operator de date» sau «împuternicit» al operatorului de date (atunci când ne sunt solicitate anumite informații de către furnizorii noștri parteneri, inclusiv de către Clienții Parteneri, prestatori de servicii medicale).

Conform GDPR, are calitatea de «operator» orice entitate care stabilește, în mod individual sau împreună cu alte entități, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ca regulă, acționăm în calitate de operator de date, având reguli proprii cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale.

În cazul în care acționăm ca împuternicit al unui operator de date, vom respecta instrucțiunile furnizate de operatorul de date cu privire la activitățile de prelucrare a datelor personale.

DEZVĂLUIREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Vom proteja datele personale împotriva dezvăluirilor neautorizate către terți. Însă, în anumite situații poate fi necesar să dezvăluim date personale către anumite categorii de terți, cum sunt furnizorii noștri parteneri sau autoritățile publice care sunt competente să ne solicite accesul la date.

Vom putea dezvălui anumite date personale ale persoanelor vizate cu următorii terți:

 • Entități care ne prestează anumite servicii necesare pentru a putea asigura funcționarea platformei, cum ar fi furnizorii noștri parteneri pentru procesarea plăților (procesatorul de plăți, etc.), furnizori de servicii și mentenanță IT (furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică), consultanți externi (avocați, contabili, auditori etc.).

Vom mai putea dezvălui datele personale către terți în următoarele situații:

 • în cazul în care persoana vizată ne solicită acest lucru sau își exprimă acordul în acest sens;
 • dezvăluire către persoane care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele persoanei vizate;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care DR-ONLINE SERVICES SRL, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de DR-ONLINE SERVICES SRL vor constitui o parte din activele transferate);
 • în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele personale pentru a respecta o obligație legală sau o solicitare din partea autorităților.

Terții respectivi vor avea acces la informațiile respective, în funcție de necesități rezonabile, pentru a îndeplini aceste sarcini în numele nostru și sunt obligați să nu le divulge sau să le utilizeze în alte scopuri.

SECURITATEA DATELOR

Protejarea datelor personale care sunt prelucrate prin intermediul Platformei Dr-Online este esențială pentru activitatea DOCTOR ONLINE SERVICES SRL.

Implementăm și actualizăm în permanență măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

STOCAREA DATELOR

Datele personale sunt păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, vom prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor utilizate, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, să dispunem anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal, caz în care vom continua prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

TRANSFERUL DATELOR

Datele personale sunt păstrate în locații din România.

În cazul în care datele personale sunt transferate într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că datele sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, vom avea în vedere:

 • deciziile publicate de Comisia Europeană cu privire la țările considerate ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor personale;
 • acordul internațional EU-US Privacy Shield pentru transferurile de date dintre UE și Statele Unite;
 • în cazul țărilor care nu beneficiază în mod explicit de aprobarea UE pe bază de acorduri internaționale sau condiții de adecvare, ne vom asigura că există un acord corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

GDPR conferă persoanelor vizate anumite drepturi specifice, care includ dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de ștergere, dreptul la rectificare, dreptul de restricționare, dreptul de a obiecta, dreptul de a depune o plângere.

Aceste drepturi nu sunt absolute, iar temeinicia unei cereri cu privire la aceste drepturi trebuie analizată de la caz la caz.

Accesul la date: Persoana vizată ne poate solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre aceasta, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vom furniza o copie a datelor cu caracter personal, la cerere. În anumite situații, putem percepe un onorariu rezonabil pentru furnizarea datelor, bazat pe costurile noastre administrative.

Rectificarea datelor: Persoana vizată ne poate solicita să corectăm informațiile pe care le prelucrăm despre aceasta, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

Restricționarea prelucrării: Acest drept poate fi exercitat atunci când:

 • persoana vizată contestă corectitudinea datelor în cauză
 • persoana vizată susține că prelucrarea datelor este nelegală, fără a solicita ștergerea datelor
 • datele nu mai sunt necesare în scopul inițial, dar acestea nu pot fi șterse întrucât persoana vizată le solicită pentru stabilirea sau exercitarea unor pretenții legale
 • persoana vizată are obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

Ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Acest drept nu este unul absolut și nu vom putea șterge datele dacă acestea sunt prelucrate de noi în mod legal și sunt necesare scopurilor pentru care sunt prelucrate, în termenul de retenție aplicabil. Persoana vizată are dreptul de a cere ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm despre aceasta în următoarele situații:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • persoana vizată și-a retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor.

Opoziția la prelucrare: În anumite situații, persoana vizată poate solicita stoparea prelucrării datelor sale personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul persoanei, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

Portabilitatea datelor: Persoana vizată poate solicita către cine să fie transmise datele sale personale, în anumite condiții stabilite de GDPR, atunci când temeiul prelucrării este executarea unui contract cu persoana vizată sau consimțământul persoanei vizate.

Dreptul de petiționare: În cazul în care persoana vizată are o nemulțumire, suntem deschiși să remediem situația. Dacă nu reușim, persoana vizată se poate adresa oricând Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – mai multe detalii în secțiunea dedicată de mai jos.

Mai multe informații despre drepturile care revin unei persoane vizate conform GDPR, atunci când o organizație colectează și utilizează date despre aceasta, se regăsesc pe website-ul Comisiei Europene.

CERERI

Orice persoană vizată poate contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO) la adresa gdpr@dr-online.ro în cazul în dorește să adreseze o cerere cu privire la drepturile sale cu caracter personal în contextul interacțiunii tale cu platforma DR-ONLINE.

Vom răspunde la cerere într-un termen de până la o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu până la încă 2 luni din motive specifice legate de drepturile exercitate sau de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vom informa persoana vizată cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.

În anumite cazuri, este posibil să nu putem identifica datele personale din evidențele noastre pe baza elementelor de identificare furnizate în cerere. În astfel de cazuri, vom solicita informații suplimentare, în lipsa cărora nu vom putea da curs cererii.

Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP)

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, poți accesa direct website-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – îți recomandăm să parcurgi următoarele secțiuni dedicate:

În cazul în care dorești să formulezi o plângere către ANSPDCP, poți utiliza acest formular.

ACTUALIZĂRI

DOCTOR ONLINE SERVICES SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.

Video prezentare app for doctors

Contact

  Acceptare Condiții GDPR
  Citește politica GDPR