Skip to content
Ultima modificare: 13.06.2023

Termeni și condiții - dr-online.ro

Platforma Dr-Online („Platforma”) este o soluție care poate fi accesată atât on-line de pe desktop, cat si de pe telefoane mobile, care pune la dispoziția persoanei ce utilizează Platforma („Utilizatorul”) serviciile Platformei de schimb de informații, date, documente și comunicări audio-video în timp real, după caz, cu entități cu rol de prestator de servicii medicale și asimilate (”Furnizori” sau ”Parteneri”) , cu precădere medici care lucrează în cabinete medicale individuale (CMI), clinici, policlinici și spitale, dar și alte tipuri de specialiști din domeniul medical și conex acestuia.

Prin Plaforma, un Utilizator poate căuta un Partener, prestator de servicii medicale și asimilate, după parametri precum nume, specialitate / specialități medicale, localitate și forma de plata acceptata.

Prezentele Termeni și Condiții reprezintă prevederile în baza cărora Utilizatorul poate solicita prin intermediul Aplicației prestarea Serviciului (definit mai jos) de către Prestator (definit mai jos).

DEFINIȚII

Platforma Dr-Online – Aplicație web sau nativă pentru telefoane mobile constând într-un software care poate fi accesat atât în sistemul de operare iOS, cât și Android, care pune la dispoziție Serviciile Platformei și, respectiv, Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale, așa cum sunt aceștia definiți în acest document.
Referirile la Platforma in prezentul Contract includ si Site-ul și Aplicația, astfel cum aceasta este definită mai jos.

Site-ul – site-ul web https://www.dr-online.ro prin care poate fi accesată Platforma Dr-Online prin browser web.

Aplicația – totalitatea functionalitatilor Platformei Dr-Online disponibile prin aplicație nativă pentru telefoanele mobile.

Platforma on-line – totalitatea functionalitatilor Aplicatiei disponibile si pentru platforma web.

Administratorul Platformei sau Administratorul Site-ului – societatea Dr-Online services SRL, identificată prin CUI 47466563, având numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/827/2023, cu sediul în București, Str. Plane No. 26, Sector 1.

Prestatori de Servicii Medicale – entități autorizate să furnizeze servicii de natură medicală sau asimilate acestora, ce pot deveni Clienți Parteneri ai Platformei Dr-Online și, ulterior, pot furniza serviciile proprii către persoane fizice ce s-au înrolat în Platformă (având calitatea de Clienți Utilizatori).

Serviciile Platformei – totalitatea activităților de natura (i) înrolării în Platformă a Clienților Utilizatori și a Prestatorilor de Servicii Medicale, a (ii) schimbului și/sau stocării de informații, date, documente și comunicări audio-video în timp real, după caz, între Clienți Utilizatori și Prestatori de Servicii Medicale, precum și de natura (iii) serviciilor de suport a activității, pentru Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale furnizate Clienților Utilizatori prin Platforma prin care Administratorul Platformei este mandatat, prin contract încheiat cu fiecare dintre Prestatorii de Servicii Medicale prezent și activ în platformă pentru realizarea unor astfel de activități de suport care includ, fără a se limita la acestea: realizarea de programări pentru sesiuni de tip consultație prin Platformă, încasarea plății programării în numele Prestatorului de Servicii Medicale, emiterea facturii în numele Prestatorului de Servicii Medicale pentru serviciile Prestatorului de Servicii Medicale programate de către Clienții Utilizatori, publicarea și/sau stocarea unor date aferente Serviciilor furnizate de Prestatorii de Servicii Medicale în numele acestora pe conturile acestora disponibile în Platformă.

Servicii furnizate de Prestatorii de Servicii Medicale – servicii de sănătate sau asimilate acestora, furnizate Clienților Utilizatori, în calitatea acestora de pacienți, pentru evaluarea, menținerea sau refacerea stării de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea și furnizarea de medicamente și dispozitive medicale, servicii pentru care Prestatorii de Servicii Medicale pot utiliza Serviciile Platformei pentru toată sau doar o parte din serviciile sus-amintite.

Date cu caracter personal – Orice informație în legătură cu Clientul Utilizator care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, e-mail, geolocatie și care sunt furnizate de Clientul Utilizator prin Platforma on-line / Aplicatie in scopul realizării Serviciilor Platformei sau, după caz, a Serviciilor furnizate de Prestatorii de Servicii Medicale..

Utilizator – persoana fizică ce accesează Site-ul sau Aplicația fără a contracta Serviciile Platformei prin încheierea contractului, așa cum este descris în acest document.

Client Utilizator – persoana fizică ce a contractat Serviciile Platformei prin încheierea contractului, așa cum este descris în acest document.

Elemente de identificare personalizate sau Credentiale de Securitate – elemente de tip nume utilizator, parola, coduri PIN utilizate în Platformă pentru a permite accesul securizat al Clientului Utilizator.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Înregistrarea și folosirea Platformei on-line / Aplicatiei / Serviciilor constituie consimțământul expres și neechivoc al Clientului Utilizatorul cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și, respectiv, Politica de confidențialitate.

2.2. Contractul dintre Administratorul Platformei și Clientul Utilizator pentru prestarea Serviciilor se încheie numai dacă sunt îndeplinite condițiile, respectiv urmati toți pașii enumerați mai jos:

 1. Vârsta Utilizatorului este de minim 18 ani;
 2. Utilizatorul accesează site-ul www.dr-online.ro sau instalează Aplicația pe aparatele mobile;
 3. Utilizatorul citește Termenii si Conditiile și Politica de confidențialitate anexată și își exprimă consimțământul cu privire la acestea bifând casuța „Sunt de acord cu Termenii și conditiile și cu Politica de confidențialitate”;
 4. Utilizatorul își creează un cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre persoana sa, menționate în formularul de înscriere din Platforma on-line sau din Aplicație;
 5. Utilizatorul efectuează pașii de confirmare / verificare a datelor sale, ce pot include, fără a se limita, la validarea adresei de e-mail declarate și a numărului de telefon mobil declarat.
 6. Utilizatorul accesează pentru prima oară contul său folosind Credențialele de Securitate agreate la înrolare..

Clientul Utilizator va depune diligențele pentru a nu face cunoscute niciunei persoane Credențialele sale de Securitate pentru accesul în Platformă.

În cazul în care Clientul Utilizator consideră ca Credențialele sale de Securitate i-au fost furate sau compromise, va notifica imediat Administratorul Platformei prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@dr-online.ro .

2.3. Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul bifează căsuța „Sunt de acord cu Termenii și condițiile și cu Politica de confidențialitate” și finalizează confirmare a datelor sale, conform art. 2.2. lit e).

PREȚUL

3.1. Descărcarea Aplicației pe aparatele mobile, accesarea site-ului și Serviciile Platformei sunt gratuite, fără a include costurile de utilizare a accesului de date de la furnizorul fiecărui Client Utilizator.

3.2. Serviciile Platformei pentru publicarea pe Site a Prestatorilor de Servicii Medicale

vor fi taxate conform contractelor încheiate cu aceștia.

3.3. Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale puse la dispoziție prin Platformă vor avea prețul și termenul de plată publicate în cadrul Platformei Dr-Online, preț ce trebuie plătit de către Clientul Utilizator prin metodele de plată disponibile în Platformă.

TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZAREA PLATII ONLINE A SERVICIULUI PRESTATORULUI DE SERVICII MEDICALE

4.1. Plata online a serviciului în avans

Anumite Servicii ale Prestatorilor de Servicii Medicale disponibile în Platforma Dr-Online vor permite achitarea în avans a serviciului, prin plata online cu cardul. Serviciile respective vor avea marcat distinctiv această opțiune la metodele de plată acceptate.

4.2. Livrarea Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale achitate cu plata cu cardul

Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale achitate prin plata online cu cardul, în avans, pe Platforma Dr-Online vor fi efectuate de către Prestatorul de Servicii Medicale la care s-a făcut programarea și plata prin Platforma Dr-Online la data și ora agreată pentru prestarea serviciului, dacă nu se agreează altfel.

Valoarea achitată în avans, prin plata online cu cardul, va acoperi doar Serviciul Prestatorului de Servicii Medicale pentru care s-a făcut programarea. Orice alte servicii suplimentare, printre care amintim servicii realizate la sediul fizic al Prestatorului de Servicii Medicale, servicii ale altor Prestatori de Servicii Medicale ca trebuie utilizate ulterior programării, vor fi achitate suplimentar de către Clientul Utilizator, la momentul utilizării sau programării în vedere utilizării acelor servicii, după caz.

Platforma Dr-Online va confirma Clientului Utilizator plata în avans a Serviciului Prestatorului de Servicii Medicale și va informa Prestatorul de Servicii Medicale de faptul ca serviciul a fost achitat în avans.

În cazul în care există neconcordanțe între informațiile de care dispune Clientul Utilizator si cele de care dispune Prestatorul de Servicii Medicale, în momentul efectuării serviciului medical sau asimilat, cu privire la plățile efectuate în avans, Clientul Utilizator poate contacta echipa Dr-Online pentru clarificarea situației.

4.3. Operatorul de plăți

Plata online cu cardul pe Platforma Dr-Online se realizeaza prin operatorul de plati Netopia Mobilpay, doar cu cardurile Visa/Mastercard ce permit plăți online (au cod CVC, CVC2), utilizând metoda 3DSecure. Platforma Dr-Online redirecționează Clientul Utilizator către portalul de plată online al PayU S.A. și nu înregistrează sau stochează nici o informație despre cardul bancar utilizat pentru efectuarea plății.

4.4. Dreptul la retragere

Clientul Utilizator are dreptul să anuleze programarea efectuată și să își recupereze suma achitată prin plata online respectând simultan următoarele termene:

 1. Anularea poate fi efectuata în cel mult 14 zile lucrătoare de la înregistrarea programării;
 2. În cazul în care termenul de 14 zile lucrătoare nu a fost depășit, anularea poate fi efectuată cel târziu cu 4 ore înainte de data și ora programată pentru efectuarea Serviciului Prestatorului de Servicii Medicale;

Clientul Utilizator poate anula programarea utilizând opțiunea de anulare de pe Platforma Dr-Online. Ulterior anulării, daca anularea îndeplinește condițiile prevăzute mai sus, suma achitată se va returna de îndată către cardul de pe care a fost efectuata plata, prin procesatorul de plăți Netopia Mobilpay.

În eventualitatea în care returnarea nu este posibilă prin mecanismul descris, din motive ce nu țin de

În cazul în care Clientul Utilizator nu anulează programarea în termenele de mai sus și nu se prezintă la efectuarea Serviciului Prestatorului de Servicii Medicale, sumele plătite în avans nu vor putea fi recuperate.

În cazul în care Clientul Utilizator s-a prezentat, conform programării, la sesiunea de prestare a Serviciului Prestatorului de Servicii Medicale, comunicare online prin Platforma Dr-Online dacă nu se precizează altfel, și serviciul nu a putut fi efectuat din orice motiv invocat de Prestatorul de Servicii Medicale, Clientul Utilizator are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate, în cazul în care nu se realizează, de comun acord cu Prestatorul de Servicii Medicale, o reprogramare.

PRESTAREA SERVICIULUI PLATFORMEI DR-ONLINE

5.1. Administratorul Platformei se obligă să depună diligențele necesare încât să ofere, Clientului Utilizator, Serviciile Platformei în timp real, prin intermediul Platformei on-line sau al Aplicației pentru aparate mobile

5.2. Serviciile Platformei vor fi furnizate în format electronic, inclusiv dar fără a se limita la:

 • realizarea programării la Prestatorul de Servicii Medicale ales de Clientul Utilizator,
 • plata în avans a Serviciilor Prestatorului de Servicii Medicale la care s-a ales realizarea programării
 • Încărcarea în Platformă a unor date și documente relevante pentru starea de sănătate a Clientului Utilizator (sau a aparținătorului) necesare în vederea realizării Serviciilor Prestatorului de Servicii Medicale, precum și punerea acestora la dispoziție, cu consimțământul Clientului Utilizator, către Prestatorul de Servicii Medicale cu care Clientul Utilizator a ales să comunice
 • Realizarea prin Platformă a unei sesiuni audio-video de interacțiune cu Prestatorul de Servicii Medicale, sesiune în care sunt furnizate Serviciile Prestatorului de Servicii Medicale către Clientul Utilizator
 • Primirea prin Platformă a unor date și documente relevante, aferente sau rezultate în urma prestării Serviciilor Prestatorului de Servicii Medicale către Clientul Utilizator, precum și stocarea sau descărcarea ulterioară a acestora de către Clientul Utilizator.

5.3. Clientul utilizator înțelege și este de acord cu faptul ca primirea Serviciilor Platformei prin Platforma on-line sau prin Aplicația mobilă necesită dotarea cu echipamente (calculator, conexiune de date, telefon mobil cu cameră) care să permită realizarea serviciilor, iar costurile ocazionate cu dotarea cu astfel de echipamente cade exclusiv în sarcina Clientului Utilizator.

5.4. Clientul Utilizator înțelege și este de acord cu faptul că primește un drept de utilizare neexclusiv, pe durata Contractului, cu privire la Platforma Dr-Online, în scopul exclusiv al obținerii Serviciilor Platformei și, respectiv, a Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale..

PRESTAREA SERVICIULUI PRESTATORULUI DE SERVICII MEDICALE

6.1. Prin contractele dintre Administratorul Platformei și fiecare Prestator de Servicii Medicale disponibil în Platforma Dr-Online, Prestatorii de Servicii Medicale se obligă să depună diligențele necesare încât să ofere, Clientului Utilizator, Serviciile proprii, prin intermediul Platformei on-line sau al Aplicației pentru aparate mobile, la data și ora agreate prin programările realizate în cadrul Platformei.

6.2. Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale vor fi furnizate în format electronic, dacă nu se agreează altfel între Prestatorii de Servicii Medicale și Clienții Utilizatori.

6.3. Clientul Utilizator întelege și este de acord cu faptul că Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale sunt primite de acesta în urma solicitării sale exprese și că pentru realizarea acestora poate apărea necesitatea furnizării anumitor date și documente relevante privind starea de sănătate a Clientului Utilizator (sau a aparținătorului pentru care s-au solicitat Serviciile).

LIMITAREA RASPUNDERII

7.1. Administratorul Platformei nu poate fi ținut răspunzător pentru informațiile publicate în Platformă de către Prestatorii de Servicii Medicale, inclusiv dar fără a se limita la calificarile profesionale, experiența reprezentanțior și angajaților Prestatorului de Servicii Medicale, calitatea și prețul Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale. În timp ce Administratorul Platformei depune diligențe în vederea asigurării unor informații conforme cu realitatea, recomandă totodată Clienților Utilizatori să efectueze propria evaluare a Prestatorilor de Servicii Medicale și a serviciilor acestora înainte de plasarea unei solicitări de programare în cadrul Platformei.

7.2. Clientul Utilizator este singurul responsabil pentru alegerea facută în ceea ce privește Prestatorul de Servicii Medicale la care a efectuat programarea.

7.3. În niciun caz Administratorul Platformei nu susține în niciun fel și nici nu recomandă în mod special vreun Prestator de Servicii Medicale prezentat în cadrul Platformei. Totodată, Administratorul Platformei poate realiza campanii de promovare, plătită sau gratuită, și de prezentare cu prioritate a anumitor Prestatori de Servicii Medicale, după criterii ce pot include fără a se limita la volumul de servicii prestate în cadrul Platformei, ultima dată de prestare a unui serviciu în cadrul Platformei, volumul de încasări realizate în cadrul Platformei, nota de evaluare primită de la Clienții Utilizatori.

7.4. Conținutul care este obținut sau primit de către Clientul Utilizator de la Administratorul Platformei, contractorii, partenerii, sponsorii săi va fi folosit numai în scop de informare și de programare la Servicii ale Prestatorilor de Servicii Medicale.

7.5. Administratorul Platformei nu poate fi ținut răspunzător pentru utilizarea Platformei în vederea efectuării unei programări de natura serviciilor medicale de urgență. În cazul în care Clientul Utilizator are nevoie de servicii medicale de urgență, îi este recomandat să apeleze la numărul unic de urgențe 112. În acest caz, utilizarea Serviciilor Platformei și, după caz, a Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale din cadrul Platformei va antrena numai riscul Clientului Utilizator.

7.6. Administratorul Platformei nu are control prin intermediul Platformei asupra si nu poate garanta disponibilitatea vreunui anumit reprezentant / partener / angajat al unui Prestator de Servicii Medicale pentru o anumită zi sau o anumită ora. De asemenea, Administratorul Platformei nu poate fi ținut răspunzător pentru programări anulate, neexecutate sau executate necorespunzător sau pentru orice leziuni provenite din prestarea Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale la ora și data programării.

7.7. Administratorul Platformei nu poate fi ținut răspunzător pentru situațiile în care Prestatorii de Servicii Medicale nu au actualizat in mod constant si corect, pe Platforma, datele si intervalele orare disponibile pentru programari la servicii ale acestora, prin care se pot crea suprapuneri de programari.

7.8. Clientul Utilizator înțelege faptul că Administratorul Platformei nu are control asupra și nici obligația de a acționa cu privire la:

 1. Clienții Utilizatori care au acces la Platformă si/sau la Servicii;
 2. Conținutul care este accesat de către Clientul Utilizator prin intermediul Platformei, Serviciilor;
 3. Efectul asupra Clientului Utilizator a conținutului accesat prin intermediul Platformei, Serviciilor;
 4. Interpretarea sau utilizarea de către Clientul Utilizator a conținutului Platformei, Serviciilor;
 5. Acțiunile pe care le ia Clientul Utilizator ca urmare a accesării conținutului de pe Platforma sau a accesării Serviciilor;
 6. Conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile din Platforma care trimit către alte site-uri web .

7.9. Administratorul Platformei pune la dispoziție Platforma Dr-Online și Serviciile Platformei „CA ATARE”, „CU TOATE VICIILE” și „ASTFEL CUM ACESTEA SUNT DISPONIBILE”. Nu garantăm expres sau implicit serviciile. ÎN LIMITA MAXIMĂ PREVAZUTĂ DE LEGE, ADMINISTRATORUL PLATFORMEI NU GARANTEAZĂ EXPRES SAU IMPLICIT PLATFORMA DR-ONLINE SAU SERVICIILE PLATFORMEI. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SERVICIILOR PLATFORMEI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ.

7.10. Clientul Utilizator înțelege faptul că furnizarea Serviciilor Platformei sau a Serviciilor unor Prestatori de Servicii Medicale poate fi modificată/încetată și înțelege că Administratorul Platformei nu este răspunzător pentru aceasta.

7.11. Administratorul Platformei nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționării Platformei în vederea realizării îmbunătățirilor, menținerii la o stare optimă de funcționare, lipsa funcționării internetului sau a altor situații în care Platforma nu poate fi accesată din cauza erorilor tehnice ce nu sunt sub controlul Administratorului Platformei.

7.12. Administratorul Platformei nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Platforma Dr-Online.

DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

8.2. Utilizatorul poate înceta folosirea Platformei on-line și/sau a Aplicației în orice moment.

8.3. Administratorul Platformei își rezerva dreptul de a suspenda sau înceta imediat Serviciile Platformei către un Client Utilizator în orice moment și fără notificare:

 1. a) în cazul în care constată sau are suspiciuni serioase cu privire la faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termeni și Condiții sau ale altor politici publicate pe Platforma on-line;
 2. b) în cazul nefolosirii contului pe o perioadă îndelungată.
 3. c) în cazul în care nu se prezintă și nici nu anulează trei programări consecutive efectuate

8.4. Clientul Utilizator înțelege ca după încetarea Contractului să nu încerce să folosească Platforma on-line/Aplicația mobilă.

8.5. În toate aceste cazuri, Contractul va înceta, însă prevederile secțiunilor 5, 6, 9, 10 vor rămâne aplicabile.

DECLARATIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/2016 („Regulamentul GDPR), Administratorul Platformei va colecta datele cu caracter personal ale Clientului Utilizator, numai în scopurile declarate în Politica de Confidențialitate ce face parte integrantă din acest Contact..

În baza acestui Contract, Administratorul Platformei va prelucra datele cu caracter personal ale Clientului Utilizatorul, în calitate de persoană împuternicită din Regulamentului EU 679/2016, acționând în numele și pe seama Prestatorilor de Servicii Medicale, aceștia din urmă având calitatea de operator conform art. 3 lit. e) din aceeași Lege.

Administratorul Platformei se obligă să respecte următoarele obligații:

 1. a) va acționa întocmai pentru realizarea scopului legat de desfășurarea Serviciului, numai în conformitate cu instrucțiunile primite din partea Prestatorilor de Servicii Medicale;
 2. b) va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Prin accesarea Aplicației, completarea corespunzătoare și transmiterea formularului disponibil in cadrul Aplicației, Clientul Utilizator confirmă și este de acord, în mod expres și neechivoc, ca Administratorul Platformei să prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

Prestatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Clientului Utilizator pe intreaga perioada de timp necesara atingerii scopului de mai sus și chiar ulterior, in conformitate cu legislatia aplicabila.

În conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679/2016, Utilizatorul are, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

 1. dreptul de a obține de la Administratorul Platformei, la cerere și în mod gratuit, după caz, confirmarea ca datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Administratorul Platformei, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului EU 679/2016, în special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora în date anonime, precum și notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform celor de mai sus;
 2. dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 3. dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, în numele Administratorului Platformei sau al unui tert sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
 4. dreptul de a cere si de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalității Clientului Utilizator, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricărei alte decizii luate in privința sa, care îl afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date astfel cum a fost descrisă anterior;
 5. dreptul de a se adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de Regulamentului EU 679/2016.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul Utilizator se poate adresa Administratorului Platformei prin email la: contact@dr-online.ro. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului menționat mai sus, precum și solicitarea ulterioară de ștergere a datelor personale ale Clientului Utilizator implica stergerea din sistem a contului Clientului Utilizator și imposibilitatea de a primi Serviciile Platformei și, respectiv, Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale.

Dacă unele dintre datele Clientului Utilizator sunt incorecte, acesta este rugat sa contacteze Administratorul Platformei cat mai curând posibil.

DREPT APLICABIL SI INSTANȚA COMPETENTA

Utilizarea Platformei Dr-Online, utilizarea Serviciilor Platformei și a Serviciilor Prestatorilor de Servicii Medicale și încheierea Contractului sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul roman.

Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea Platformei și/sau Contractul mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi definitiv soluționată de instanța română competentă.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile consumatorilor, conferite de lege, nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

TERMENI SI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI DE CONSULTAȚIE ONLINE (VIDEO-EVALUARE sau TELEMEDICINĂ)

11.1. Video-evaluările disponibile prin Platforma Dr-Online reprezintă servicii de Telemedicină și se desfășoară direct între Clientul Utilizator, în calitate de pacient, și medic, în calitate de reprezentant / angajat / colaborator al Prestatorului de Servicii Medicale.

Comunicarea video, audio și text, se desfășoară strict prin intermediul website-ului www.dr-online.ro, la adrese de internet generate unic pentru fiecare sesiune, comunicate în prealabil Prestatorului de Servicii Medicale și Clientului Utilizator, și este criptată în ambele direcții.

Comunicarea video și audio nu este înregistrată sau stocată în nici un fel de către Platforma Dr-Online, cu excepția cazurilor în care Clientul Utilizator și reprezentantul Prestatorului de Servicii Medicale și-au dat acordul în prealabil iar Platforma Dr-Online permite tehnic astfel de înregistrări.

Este interzisă înregistrarea prin orice alte mijloace tehnice de către oricare din participanți (Client Utilizator sau Prestator de Servicii Medicale) a sesiunii video sau audio, deoarece încalcă drepturile legale ale părții care este înregistrată fără a avea cunoștință despre acest lucru și fără a-și da acordul pentru a fi înregistrată.

Atât Prestatorul de Servicii Medicale cât și Clientul Utilizator trebuie să dețină un cont pe Platforma Dr-Online pentru a putea accesa pagina de video-evaluare și este necesară autentificare cu credențialele de Securitate.

11.2. Acest serviciu nu înlocuiește consultul medical de specialitate din cabinete specializate. Specialitățile disponibile prin aceasta platforma de video-evaluare sunt limitate la cele care pot permite Prestatorului de Servicii Medicale să efectueze o evaluare doar pe baza informațiilor electronice, inclusiv date și documente transmise, la care poate avea acces prin acest canal de comunicare limitat, și există limitări în privința posibilităților de a oferi un diagnostic Clientului Utilizator, în calitate de pacient.

Clientul Utilizator, în calitate de pacient, este responsabil să ofere informații cat mai complete și corecte asupra stării sale de sănătate, tratament, rezultate anterioare, alte afecțiuni sau istoric medical, și înțelege că evaluarea și recomandările primite din partea Prestatorului de Servicii Medicale, prin platforma de video-evaluare, se vor baza strict pe informațiile primite de la pacient, neavând posibilitatea unui consult fizic, sau accesul la un istoric medical complet al pacientului (altul decât cel pe care Clientul Utilizator este dispus să îl comunice Prestatorului de Servicii Medicale înainte de sesiune sau în cadrul sesiunii). Prestatorul de Servicii Medicale își declină orice responsabilitate dacă Clientul Utilizator, în calitate de pacient, nu respectă recomandările primite sau dacă informațiile primite de la Clientul Utilizator au avut omisiuni sau au fost false.

Serviciile de video-evaluare vor fi utilizate doar pentru cazuri care nu reprezintă o urgență medicala. Pentru situațiile în care cazul reprezintă o urgență medicală, Clientul Utilizator poate apela serviciile de urgență la numărul 112.

Înaintea sesiunii de video-evaluare și în timpul ei Clientul Utilizator poate pune la dispoziție sau să transmită către Prestatorul de Servicii Medicale informații despre istoricul medical, inclusiv fișiere care să prezinte rapoarte medicale sau rezultate ale unor analize efectuate anterior.

În timpul sau după sesiunea de video-evaluare Prestatorul de Servicii Medicale va putea să completeze un raport de evaluare, care va conține și recomandările sale pentru Clientul Utilizator. Acestea pot contine, în funcție de decizia Prestatorului de Servicii Medicale, una sau mai multe dintre următoarele elemente: (i) recomandări de tratament cu medicamente, (ii) rețetă emisă de reprezentantul / angajatul Prestatorului de Servicii Medicale (dacă acesta îndeplinește condițiile pentru a emite rețetă), (iii) diagnostic și / sau (iv) alte documente relevante aplicabile Serviciilor Prestatorului de Servicii Medicale.

Raportul de evaluare va putea fi accesat de Clientul Utilizator pe Platforma Dr-Online, și va fi disponibil pentru descărcare pe toata durata existenței unui cont activ.

Tot în timpul sesiunii de video-evaluare sau în raportul comunicat Clientului Utilizator, poate exista și recomandarea de a efectua și alte servicii medicale sau investigații (în locații fizice ale Prestatorului de Servicii Medicale sau ale altor Prestatori de Servicii Medicale) precum și recomandări de a efectua alte video-evaluări, pentru o altă specialitate sau pentru un control de evaluare a rezultatelor recomandărilor primite.

Platforma Dr-Online, prin serviciul de video-evaluare, pune la dispoziția părților participante (Clientul Utilizator, în calitate de pacient, și Prestatorul de Servicii Medicale) un canal prin care aceștia pot face schimb de informații, pe baza cărora, Prestatorul de Servicii Medicale transmite Clientului Utilizator o recomandare. Responsabilitatea pentru informațiile schimbate revine strict părților (Clientul Utilizator, în calitate de pacient, și Prestatorul de Servicii Medicale participanți la video-evaluare). Responsabilitatea asupra recomandări transmise revine Prestatorului de Servicii Medicale, însă Clientul Utilizator întelege și este de acord că aceste recomandări sunt acordate doar în urma informațiilor limitate la care a avut acces Prestatorul de Servicii Medicale.

11.3. Pentru accesarea acestui serviciu de video-evaluare, atât Prestatorul de Servicii Medicale cât și Clientul Utilizator trebuie să dețină o conexiune la internet de pe un dispozitiv Desktop cu sistem de operare Windows sau Apple MacOS, un browser compatibil (Google Crome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari). Pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS sau Android, este necesară instalarea unei aplicații suplimentare. Link-ul pentru instalarea aplicatie suplimentare necesara este afișat Clientului Utilizator, pe site-ul www.dr-online.ro, în momentul în care accesează serviciul de video-evaluare, prin link-ul comunicat de Platforma Dr-Online.

Administratorul Platformei nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice situație în care comunicarea nu este posibilă (total sau parțial) sau pentru calitatea comunicării audio și video. În cazul în care sesiunea de video-evaluare nu s-a putut desfășura din motive tehnice, și costul sesiunii a fost achitat de către Clientul Utilizator, Administratorul Platformei va face tot posibilul să reprogrameze sesiunea de video-evaluare, însă nu poate oferi garanții asupra acestui lucru, sau a datei și orei următorului moment disponibil pentru reprogramare. În cazuri excepționale, dacă Clientul Utilizator nu are capabilitățile tehnice pentru a participa la sesiunea de video-evaluare, acesta înțelege și este de acord ca serviciul să se poată desfășura doar telefonic, dacă și Prestatorul de Servicii Medicale agreează la rândul său aceasta.

11.4. Condițiile de anulare a unei programări la serviciul de video-evaluare și cele de plată online, precum și cele de returnare a contravalorii serviciilor respectă condițiile generale de utilizare a Serviciilor Platformei, așa cum sunt descrise în Termenii și Condițiile din acest document.

Pentru orice alte informații comunicate între Clientul Utilizator și Prestatorul de Servicii Medicale în cadrul acestui serviciu de video-evaluare, precum și datelor și documentelor transmise între Clientul Utilizator și Prestatorul de Servicii Medicale, se aplică condițiile generale de protecție a datelor și de păstrare a confidențialității, așa cum sunt ele descrise în pagina de Politică de confidențialitate

Toate drepturile Clientului Utilizator, în calitate de pacient, în legătură cu datele sale cu caracter personal pentru acest serviciu de video-evaluare vor fi respectate conform legislației în vigoare, așa cum este precizat și în capitolul 9 al acestor Termeni si Condiții.

ALTE PREVEDERI

12.1. Administratorul Platformei își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentele Termeni și Condiții în orice moment, care vor fi publicate pe Platforma Dr-Online .

Prin continuarea folosirii Platformei ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Clientul Utilizator este de acord să le respecte.

Clientul Utilizator este sfătuit să verifice periodic prezentele Termene și Condiții.

ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL UTILIZATOR NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE Să INCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ PLATFORMA ON-LINE, APLICAȚIA ȘI SERVICIILE OFERITE.

12.2. Platforma on-line, Aplicația, Serviciile Platformei, Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale, incluzând, însă fără limitare la orice modificări, completări, revizuiri și/sau derivate ale acestora, drepturi de proprietate intelectuală conexe sunt deținute de către Administratorul Platformei sau parteneri ai acestuia și protejate de dreptul de autor, marcă și alte reglementări legale și tratate internaționale.

12.3. Clientul Utilizator înțelege faptul că tarifele cu privire la Serviciile Prestatorilor de Servicii Medicale vor fi în întregime suportate de acesta și că orice dispută între acesta și Prestatorii de Servicii Medicale va fi soluționată direct cu aceștia din urmă, fără ca Administratorul Platformei să fie în vreun fel implicat.

12.4. Clientul Utilizator înțelege să nu folosească datele și informațiile disponibile pe Platforma on-line și/sau în Aplicație în alt scop decât personal în calitate de pacient sau posibil pacient.

12.5. Administratorul Platformei informează prin prezenta Clientul Utilizator că va desfășura activități de marketing și va transmite informații de marketing Clientului Utilizator, ca urmare a exprimării consimțământului prin bifarea căsuței relevante din formularele Platformei Dr-Online.

Video prezentare app for doctors

Contact

  Acceptare Condiții GDPR
  Citește politica GDPR